SNA-gecertificeerd

DENTA is gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid.

Wij voldoen aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400 en zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid. Het register is te raadplegen op www.normeringarbeid.nl 

SNA-gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten.