Stage

tussenafbeeldingstage

Stage en afstuderen

DENTA Engineering is een veelzijdig bureau met ruime mogelijkheden voor een stage- en/of afstudeeropdracht. Interessante projecten worden hiervoor aangesproken.

Zowel opdrachten waarbij er brede praktijkervaring op gedaan kan worden als ook opdrachten met verdieping in een specialistisch vakgebied zijn mogelijk. Verschillende stagevormen zijn aanwezig. Bijvoorbeeld constructies waarin werken en leren zijn gecombineerd, maar ook gedurende een lange aaneengesloten periode stagelopen.

Een goede begeleiding is van belang om de stage of afstudeeropdracht succesvol af te ronden. Daarom krijgt iedere stagiaire een eigen begeleider toegewezen die ze laat kennismaken met de mensen en de cultuur van DENTA Engineering. Tevens zal deze begeleider helpen met de dagelijkse gang van zaken en periodieke evaluatie.

Belangstelling voor een stageplaats of voor het uitvoeren van een afstudeeropdracht bij DENTA Engineering? Stuur een e-mail naar: johan@denta.nl of een brief naar DENTA Engineering BV, t.a.v. de heer Johan Prins. Wij zullen reageren.